PODMÍNKY SOUTĚŽE :

III. ročník fotografické soutěže ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE - 2005

Pořadatelé : Kontakt – sdružení fotografů Euroregionu Nisa
Fotoklub Safír Turnov
Fomaklub Liberec

Poslání soutěže : Oživení tradice černobílé fotografie

Podmínky účasti :
Soutěže se mohou účastnit fotografové z celé ČR a Euroregionu Nisa včetně
polské a německé části.

Téma soutěže : VOLNÉ

Do soutěže je možno zaslat fotografie limitované minimálními rozměry 18x24 cm
a budou přijímány pouze černobílé, tónované a kolorované.

Fotografie musí být na zadní straně označeny jménem autora, přesnou adresou a názvem
snímku.

Každý autor může poslat poslat max. 10 fotografií. Cykly s seriály do 5 ks se počítají za
jednu práci.

Podmínkou účasti je zaplacení vstupního poplatku 100,- Kč na adresu pořadatele.
(Zahraniční autoři 5 EURO)
Zásilky bez vstupního poplatku nebudou v soutěži hodnoceny ani vráceny autorům.

Pořadatelé neodpovídají za poškození a ztráty během přepravy.

Fotografie obeslané v minulých ročnících a starší pěti let nebudou hodnoceny.

Zasláním fotografií do soutěže projevuje autor souhlas s vyhlášenými podmínkami.

Hodnocení a odměny :
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota, která navrhne udělení tří cen a čestná
uznání.

Zvláštní cenu získá nejlépe hodnocený autor z Euroregionu Nisa.

Ocenění autoři obdrží věcné ceny v celkové hodnotě nejméně 10000,- Kč

Fotografie, kterým budou uděleny ceny zůstávají po dohodě s autorem majetkem
Kontaktu a mohou být použity k propagaci soutěže bez nároku autora na honorář.

Kalendář soutěže :
Vyhlášení soutěže – 15. března 2005
Uzávěrka příjímání soutěžních prací - 31. srpen 2005
Výstava a předání cen – říjen 2005
Vrácení soutěžních snímků do 15.12. 2005

Adresa pořadatele : Kontakt, sdružení fotografů Euroregionu Nisa
Dvorská 397/24, 460 05 Liberec
Prezentace na Internetu – http:// www.safir.wz.cz , www.sweb.cz/fomaklub.liberec
Informace – E-mail : kontakt_foto_ern@seznam.cz ; foto.jansa@tiscali.cz