představujeme

Fotoklub Safír Turnov

Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli k výměně zkušeností již krátce po první světové válce. Tato aktivita přetrvala s několika přestávkami až do padesátých let, kdy patronát nad fotografy převzal tehdejší  národní podnik Dioptra Turnov.

O málo let později se skupina rozdělila na filmovou a fotografickou sekci a přešla pod Okresní kulturní středisko. Fotografové stáli v roce 1961 u zrodu  mapového okruhu Český ráj. V roce 1970  se fotoklub osamostatnil a již pod názvem SAFÍR založil Turnovský mapový okruh. Tehdy se stal jeho vedoucím Jiří Baudyš, který se staral, aby činnost kroužku alespoň neoficiálně dále pokračovala. Kontinuita organizované amatérské fotografie v tomto regionu tak v tomto období nebyla přerušena.

Do jisté míry zlomovým se stal rok 1979, kdy se ujal vedení Karel Kulhavý, který kolem sebe seskupil skupinku několika nadšených fotografů-amatérů, aby se společně pokusili oživit dlouholetou tradici fotoklubu v Turnově. Scházeli se celý rok kde se dalo, někdy i v bytech jednotlivých členů. S přibývajícími zkušenostmi se zvyšovaly i úkoly, které si kladli.To už vyžadovalo mít zřizovatele, který by mohl poskytnout jak místnost pro schůzky a také minimální technické a finanční zázemí.

V roce 1980 tak skupina přešla jako jeden z kolektivů ZUČ pod JKP ROH v Turnově. Vedení se ujal Břetislav Jansa spolu s Ladislavem Randákem. Kroužek po svých předchůdcích převzal název SAFÍR a počet členů vzrostl na 15. Spolupráce se s tímto kulturním zařízením úspěšně rozvíjela, což umožnilo vyhlásit první samostatnou fotosoutěž věnovanou Turnovu a jeho okolí nazvanou  „Turnov 1980“. Výsledkem byla kolekce převážně krajinářských fotografií. To však nebyl jediný výsledek. Fotoklub začal spolupracovat s Okresním muzeem Českého ráje v Turnově, kde začal pravidelně vystavovat nejen fotografie ze soutěží a mapových okruhů, ale představovat i jiné kluby a autory. V roce 1981  klub vyhlásil 1. ročník fotosoutěže věnované krajinářské fotografii nazvané ,,CHKO Český ráj ve fotografii" nyní ZEMSKÝ RÁJ, o jehož v pořadí již 15. ročníku jsme nedávno informovali.

Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné sdružení s právní subjektivitou. Od téhož roku provozuje ve vlastní režii v pronajatých prostorech  muzea Českého ráje v Turnově GALERII SAFÍR, kde se zatím představilo více než 180 našich i zahraničních autorů. Fotoklub má své členy nejen v srdci Českého ráje, ale i na dalších místech republiky. Řádnými členy jsou také fotografové ze Švédska, kteří navštěvují Turnov a svými pracemi se účastní společných výstav a soutěží. O členství projevili zájem i další zahraniční fotografové. Fotoklub je spoluzakladatelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa, kde se aktivně podílí na jeho činnosti. Do jeho vedení byl na první ustavující valné hromadě zvolen předseda turnovského Safíru B. Jansa.  

Mimo výstav v galerii Safír, uspořádali současní i minulí členové fotoklubu více než 240 výstav u nás i v  zahraničí. Jako doklad bohaté činnosti zmiňme ještě řadu společných zahraničních cest, např. do Norska, Španělska  na Korsiku, Sardinii. Loni do Polska a letos se všichni těší na bohaté fotografické zážitky z Černé hory.